Leerlingenraad

7182640979_85e2c0bbfa_z

Leerlingenraad

leerlingenraad 2017-2018

De leerlingenraad (LLR) op Daltonschool Het Hof.. Wat is het eigelijk en wat doen ze?
Elk jaar in januari wordt een nieuwe leerlingenraad gekozen. Uit de groepen 3 t/m 8 kunnen kinderen zich verkiesbaar stellen. Nadat er een echte kieslijst wordt opgesteld mogen alle leerlingen uit de groep hun stem uitbrengen. Uiteindelijk worden alle stemmen geteld en zijn er uit elke groep 2 vertegenwoordigers voor de leerlingenraad gekozen. De LLR bestaat dan uit 8/10 leerlingen.

Ongeveer 1 keer per maand komt de LLR bijeen in een vergadering. Samen bespreken de kinderen allerlei onderwerpen. Dit kunnen actuele zaken zijn, maar ook dingen die door de kinderen zelf worden ingebracht, of zaken waarvan het team graag de mening van de kinderen wil horen. De LLR koppelt de besproken onderwerpen terug naar de eigen groep en polst de mening van àlle kinderen! Soms mogen ze meedenken en soms mogen ze zelfs meebeslissen! De vergaderingen worden geleid door een echte voorzitter en er worden notulen gemaakt, die zonodig ook in de groep worden besproken. Kinderen die iets willen inbrengen of bespreekbaar maken in de LLR kunnen hiervoor de brievenbussen bij het klaslokaal gebruiken. Deze brievenbus wordt door de kinderen van de LLR geleegd en beheerd.

Ook dit jaar gaat de LLR weer met veel plezier aan de slag! Wie weet waar we de LLR zich weer over mag buigen? Om jullie op de hoogte te houden, plaatsen we na elke bijeenkomst een kort verslagje.

 

12 maart 2018
Op maandag 12 maart heeft de tweede bijeenkomst van de leerlingenraad plaatsgevonden. Alle leerlingen hebben in hun eigen groep gesproken over de leerlingenraad, de beleving van carnaval en gestemd over de besteding van het sponsorgeld.

Over carnaval waren alle klassen erg positief. Ze waren enthousiast over de versiering, de opzet van de dag, de optocht en hoe iedereen was verkleed. Voor volgende jaren gaven ze als tip dat de muziek in de optocht harder mag en de voorstelling wel langer mag duren.
Over de besteding van het sponsorgeld zijn de meningen van de klassen verdeeld. De ene groep zou graag buiten meer groen zien, andere klassen willen graag nieuwe leesboeken, keuzespelletjes, een leeshoek in de klas of bouwmateriaal. Alle ideeen van de klassen worden meegenomen en de leerkrachten zullen in de vergadering beslissen welke aankopen er gedaan kunnen worden. Wordt vervolgd!

 

 

5 februari 2018
De leerlingenraad heeft maandag 5 februari de eerste vergadering gehad. Tijdens deze vergadering is er gesproken over de invulling en opzet van de leerlingenraad. Onderwerpen zoals carnaval en het sponsorgeld zijn aan bod gekomen. De leerlingen gaan binnen hun eigen groep informeren naar de carnavalsbeleving. Tips en tops van de klassen nemen ze mee naar de volgende vergadering.

Ook het sponsorgeld komt binnen de groepen ter sprake. Kinderen mogen stemmen welk materiaal zij graag aangeschaft willen zien van het sponsorgeld. De leerlingenraad gaat zich daar tijdens de volgende vergadering weer over buigen.