Ouders

7182640979_85e2c0bbfa_z

Ouders

Algemene informatie

Meer weten waarom wij ons onderscheiden van al die andere scholen in Lichtenvoorde?AanmeldButton
Uiteraard zit het hem niet in een logo, locatie of ….
Vraag het de kinderen en ouders van Het Hof, ervaar het wanneer u bij ons binnen loopt en voel de creativiteit en passie van het team. Op OBS Het Hof voelt uw kind zich snel thuis.

Daarnaast zijn wij trots te kunnen melden dat de overgang naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen van Het Hof –bewezen- beter en soepeler verloopt dan vanuit vele andere scholen binnen het basisonderwijs.
Kijkt u ook eens onder het kopje ‘leerlingen’; u zult zien en ervaren dat vooral ook het ‘plezier in de dingen die we doen’ er zorg voor draagt dat met veel creativiteit en enthousiasme wordt samengewerkt in o.a. de diverse projecten.

Downloads

School
ondersteunings-
profiel
Schoolkalender 2018-2019

Schoolgids
2018-2019

Info boekje voor nieuwe ouders

Overige informatie..

 Schooltijden

Lunch

Op OBS Het Hof hebben wij vijf gelijke dagen. Dit wil zeggen dat alle kinderen
van groep 1 t/m 8, van maandag tot en
met vrijdag van 8.25 – 14.00 uur naar school toe gaan.
 De kinderen eten en drinken in de klas. Wij zien graag het drinken in een beker, voorzien van naam. We streven ernaar dat alle kinderen fruit meenemen voor het tussendoortje.
De lunch vindt ook in eigen groep plaats met de leerkracht. De kinderen kunnen dan hun brood opeten met wat drinken.

Inloop

Verkeersveiligheid

 Bij de kleuters is er een inloop, zodat u
uw kind zelf in de klas kunt brengen.
Deze is van 8.25 tot 8.30 uur.
Groep 3 hanteert deze werkwijze tot
en met de herfstvakantie. Hierna gaan
zij met de overige kinderen naar binnen om 8.25 uur. De leerkracht haalt de leerlingen zelf buiten op.
 Wij vinden het belangrijk dat u uw kind veilig naar school kunt brengen. Daarom is er aan de Richterslaan een ‘Kiss and Ride’ zone gecreëerd. Hier kunt u uw kind tot dichtbij de ingang afzetten of op halen.
Als u met de fiets komt, kunt u uiteraard ook vanaf de Dijkstraat komen.

Projecten

Op Het Hof hebben we 1 x per jaar een groots schoolproject, waarbij alle kinderen over een zelfde thema werken. De kinderen zijn dan een aantal weken heel druk met velerlei activiteiten. Aan het eind van ieder project organiseert de school een  tentoonstelling. Op deze avond kunnen ouders, opa’s en oma’s, buren en alle andere belangstellenden komen kijken naar het werk van “hun” kind. Bekijk hier de foto’s van ons laatste project!
De datum van de tentoonstelling vindt u in de jaarkalender.

Ziek melden

Gym

 Bij ziekte, tandartsbezoek of doktersbezoek verzoeken wij u voor half negen naar school te bellen, zodat de leerkracht op de hoogte is van de afwezigheid van uw zoon of dochter. Elke vrijdag gaan wij gymmen.
Groep 3, 4 en 5 gaan in de ochtend en
groep 6 t/m 8 gaan in de middag.

Nieuwsbrief

Feesten & activiteiten

 Informatie verstrekken wij zoveel
mogelijk per mail.
In de laatste week van de maand
ontvangt u onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief kunt u als ouder alle belangrijke informatie lezen voor de komende maand.
De leerkrachten versturen elke maand
zelf ook een nieuwsbrief waar informatie vanuit de klas vermeld wordt.
 Naast de reguliere lessen worden er op onze school veel activiteiten georganiseerd. De oudervereniging (OV) ondersteunt ons bij de organisatie en uitvoering van deze activiteiten, vaak met extra hulp van ouders.
Aan extra activiteiten kunt u denken: project, kinderboekenweek, Het Hof ‘doe dag’, maar ook Sinterklaas, Kerst en Carnaval.

Kamp & bosdag

 Het schoolkamp is voor vele kinderen het hoogtepunt van het jaar. We gaan bewust bij de start van het schooljaar op kamp (september), zodat de kinderen en de leerkracht elkaar (opnieuw) leren kennen. Dit maakt dat de leerkracht ook andere talenten van de kinderen ziet. De kleuters hebben een bosdag. Ieder jaar kiezen we een thema dat dan de hele dag centraal staat.
De exacte data van het kamp en van de bosdag kunt u vinden in de jaarkalender.

Luizencontrole

Groepsvoorstelling

 Op school is een aparte werkgroep ingesteld om te voorkomen dat luizen
zich op school verspreiden. De
werkgroep zorgt er voor dat de kinderen regelmatig op de aanwezigheid van hoofdluis worden gecontroleerd. De werkgroep bestaat uit ouders en functioneert los van de oudervereniging. De controles vinden direct na iedere vakantie plaats.
 Eén keer per jaar geeft uw kind een voorstelling met zijn of haar groep voor de hele school. Van 13.30 – 14.00 uur wordt u uitgenodigd om te komen kijken. Deze data staat overigens ook in de kalender vermeld. 

 

 

 

 

logo

obs Het Hof

Het Hof 2
7131 DR Lichtenvoorde
telefoon: 0544 373475
e-mail: info@obshethof.nl
directeur: Annelies Duin