Snappet

Snappet op Daltonschool OBS Het Hof
Snappet wordt in groep 4 tot en met groep 8 gebruikt voor de verwerking van de lesstof van taal, spelling en rekenen. De leerkracht kan naar eigen inzicht Snappet inzetten voor andere vakken zoals bijvoorbeeld woordenschat, begrijpend lezen en studievaardigheden.

Werken op leerlijnen
Voor het vak taal volgen we binnen Snappet de methode Taal Actief versie 4. Met spelling en rekenen werken we op leerlijnen. Dit houdt in dat er gedurende een bepaalde periode gewerkt wordt aan een leerlijn. Deze leerlijnen sluiten aan bij de midden- en einddoelen die gesteld zijn door het SLO. De leerlijn en de daarbij behorende leerdoelen zijn zichtbaar in de klas door middel van doelenposters. De leerdoelen worden samen met de kinderen geëvalueerd aan de hand van de doelenposters. Zo maken we leerlingen medeverantwoordelijk voor het onderwijs.

Alle leerlingen werken adaptief
De leerlingen werken op de tablet aan deze leerdoelen door middel van het maken van de verwerkingsstof van de lessen en ‘+’ opgaven (adaptief verder werken aan het leerdoel) of via
 het werken aan werkpakketten (bepaald leerdoel die de leerkracht voor specifieke leerlingen klaar zet). Als leerlingen aan leerdoelen werken, werken zij altijd adaptief.
De leerlingen krijgen direct feedback na elke opgave, weten aan welke leerdoelen ze werken en wat hun voortgang op deze leerdoelen is. De leerkrachten zien de exacte ontwikkeling van elke leerling voor elk vak, elk domein en elk leerdoel. Zij zien de vorderingen van de leerlingen ook direct tijdens de les waardoor zij direct en gemakkelijk in kunnen spelen op de situatie in de klas.